Трагедия XX века - Ходжалинский геноцид

Элнктронные книги


Заголовок Erməni terroru
Автор
Год издания 2005
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Erməni xəyanəti: terror, soyqırım və deportasiya siyasəti
Автор
Год издания 2009
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan: bədii publisistika
Автор İsrafilzadə Əlisahib Qiyas oğlu
Год издания 2007
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Forgotten or Falsified Truths
Автор
Год издания
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Genocide de Xodjali
Автор
Год издания 2015
Издательство Bakou
Прочесть Скачать
Заголовок Genosid... Ecocid: I kitab
Автор Vəlizadə Rövşən Novruz oğlu
Год издания 2006
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Güllələnmiş uşaqlıq
Автор Xəlilqızı Əsli
Год издания 2007
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Historical Facts vs. the Armenian Myths
Автор
Год издания 2010
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Hocalı katliamı
Автор
Год издания 2015
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Hocalı Soykırımı: Tanıkların Dilinden
Автор Paşayeva Ganire , Memmetova Havva
Год издания 2011
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Khodjaly: Martyrs and Witnesses
Автор Mammadova Havva İsa
Год издания 2006
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Khojaly Genocide
Автор
Год издания 2015
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Khojaly is not Dead
Автор Muslum Sariyya
Год издания 2007
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": I cild
Автор Səmədov Vasif Həzərxan oğlu, Vəlizadə Rövşən Novruz oğlu
Год издания 2014
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": II cild
Автор Səmədov Vasif Həzərxan oğlu, Vəlizadə Rövşən Novruz oğlu
Год издания 2014
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": III cild
Автор Səmədov Vasif Həzərxan oğlu, Vəlizadə Rövşən Novruz oğlu
Год издания 2014
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Ludobojstwo w Chodzaly
Автор
Год издания 2015
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Qarabağ qan içində
Автор Pompeyev Yuri Aleksandroviç
Год издания 1996
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Soyqırım cinayəti: beynəlxalq aktlar, normativ sənədlər, müraciətlər və şərhlər toplusu
Автор
Год издания 2010
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Soyqırım Muzeyi
Автор
Год издания 2017
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок The Forgotten Genocide
Автор Tsertisivadze Felix
Год издания 2005
Издательство New-York
Прочесть Скачать
Заголовок Turks, Azerbaijanians, Armenians: genocide of historical truth
Автор Aliyev Jalal Alirza, Budagov Budag Abdulali
Год издания 2003
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Türkün Xocalı soyqırımı
Автор Aşırlı Akif
Год издания 2005
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Two Photo-Talks on a Tragedy
Автор
Год издания 2010
Издательство Baku
Прочесть Скачать
Заголовок Vətən ağrısı, torpaq yanğısı
Автор Xocalı Allahyar
Год издания 1993
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Xocalı qırğını
Автор Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
Год издания 1992
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Xocalı soyqırımı
Автор
Год издания 2015
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Xocalı soyqırımı
Автор
Год издания 2010
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Xocalı soyqırımı 20 il: 1992-2012
Автор
Год издания 2012
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Xocalı soyqırımı: şahidlərin dilindən
Автор Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı, Məmmədova Həvva İsa qızı
Год издания 2011
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması
Автор Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Год издания 2017
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Xocalı-1992
Автор
Год издания 2014
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Xocalı: şəhidlər, şahidlər
Автор Məmmədova Həvva İsa qızı
Год издания 2003
Издательство Bakı
Прочесть Скачать
Заголовок Армянский вандализм
Автор Сеидов Мирказым Гейдар оглы
Год издания 2010
Издательство Новосибирск
Прочесть Скачать
Заголовок Геноцид в Ходжалъ
Автор
Год издания 2015
Издательство Баку
Прочесть Скачать
Заголовок Забытый геноцид
Автор Церцвадзе Феликс Эрастович
Год издания 2005
Издательство Нью-Йорк
Прочесть Скачать
Заголовок Карабахский геноцид: Обреченный Ходжалы
Автор Чаладзе Татьяна
Год издания 2009
Издательство Баку
Прочесть Скачать
Заголовок Кровавый омут Карабаха
Автор Помпеев Юрий Александрович
Год издания 1992
Издательство Баку
Прочесть Скачать
Заголовок Ходжалiнская трагедыя
Автор
Год издания 2015
Издательство Баку
Прочесть Скачать
Заголовок Ходжалинский геноцид
Автор
Год издания 2015
Издательство Баку
Прочесть Скачать
Заголовок Ходжалы: хроника геноцида
Автор
Год издания 1993
Издательство Баку
Прочесть Скачать
Заголовок Ходжалы: шехиды и шахиды
Автор Мамедова Хавва Иса кызы
Год издания 2004
Издательство Баку
Прочесть Скачать
Prezident Kitabxanası | www.preslib.az © 2012